Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.degewichtwakers.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door de GewichtWakers . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de GewichtWakers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de GewichtWakers.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de GewichtWakers te mogen claimen of te veronderstellen.

de GewichtWakers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.degewichtwakers.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. de GewichtWakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.degewichtwakers.nl op deze pagina.

Retourneren

14 dagen bedenktijd

Uiteraard doen wij ons uiterste best om een zo goed mogelijke dienst aan te bieden. Desalniettemin kan het voorkomen dat jouw aankoop niet matcht met je verwachtingen. Daarom kun je jouw product binnen 14 dagen retourneren.

Retourneren buiten de bedenktijd

Jouw maatjeminder product kun je binnen 2 weken na aankoop retourneren. Na 14 dagen is dit niet meer mogelijk. Ervaar je buiten bedenktijd van twee weken om technische problemen, kun je contact opnemen met welkom@degewichtwakers.nl

Hoe moet ik mijn retour aanleveren?

Om jouw retour in behandeling te kunnen nemen, dient een mail gestuurd te worden naar welkom@degewichtwakers.nl. Met reden waarom het bedrag terug gestort moet worden.

 

Laura van Noort

De GewichtWakers

BTW nummer

221944564B01